За нас

“Няма еднакъв проект!”

Създадена в началото на 2017 година, IAM Architecture studio е архитектурно бюро основано от арх. Милчо Томов и арх. Кирил Киряков. Ето защо, в настоящото портфолио са цитирани не само самостоятелни проекти на двамата съдружника, а и други значими обекти с тяхното основно участие от 2013 година насам.

Основната движеща идея на фирмата е, че всеки проект трябва да представлява напълно завършен и индивидуален организъм, от който нищо не може да се отнеме и нищо не може да се прибави. Именно тази идея е заложена в името и логото на фирмата I AM = АЗ СЪМ. Инициалите са написани като амбиграма, така че дори когато се обърне, пак се чете по същия начин.
IAM Architecture studio предлага максимално широк диапазон услуги в сферата на планирането и проектирането: градоустройство, архитектура, интериор и дизайн. Основополагащо разбиране на компанията е, че всеки проект е значим и уникален, и е възможно да бъде успешен единствено като резултат на съвместна работа и тясно сътрудничество с клиента.

IAM Architecture studio се гордее със своя опит в проектиране на обекти от различно естество – жилищни сгради, административни сгради, културно наследство, производствени сгради и интериорен дизайн. Eкип от професионалисти – архитекти и консултант-инженери се грижи от началната фаза до пълното завършване на съответния проект, строго съобразявайки се с изискванията на програмата, на бюджета и с времето за реализация.