ЧИТАЛИЩЕ, СКУТАРЕ

Плановата схема следва изпълнената по стар проект конструкция. Формообразуването е вдъхновено от изискването на Инвеститора за модерна визия съобразена със съществуващото положение. Два обема създават композицията – по-ниския маркира основния подход към сградата е обгърнат от по-високия обем на основната зала в читалището. Идеята за фасадата произлиза от съществуващата конструкция подсилена от новото – стъклена и каменна окачена фасада.

Идеен проект
ОБЩИНА МАРИЦА
2013

Архитектура
Кирил Киряков
Георги Даскалов

CHITALISHTE, SKUTARE