ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, СОФИЯ

Плановата схема на производствения компплекс е подчинена изцяло на последнователността на технологичния процес. Търсена е модерна визия като административната сграда се явява център на композицията, комуникиращ чрез лицето си с главния път. Обемите й, облицовани с контрастни висококачествени материали, застават на фона на бялата фасада на производствения корпус, подчертана от редица големи вертикални прозорци.

Идеен проект
ХАРЕОН
КИТАЙ 2017

Архитектура
Кирил Киряков
Дарина Върбанова

INDUSTRIAL BUILDING, SOFIA 
INDUSTRIAL BUILDING, SOFIA
INDUSTRIAL BUILDING, SOFIA