ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР, ЯРЛОВЦИ

Сградата е вдъхновена от идеята за изследване на защитени територии в близост до селото, където са открити следи на изчезналия животински вид – рис. Окото като използвана форма следва концепцията за наблюдение и изследване. Тя прелива в съществуващия терен като част от природата. Осъществява визуална връзка с гората, водата, предоставя възможност за отглеждане и развъждане на различни видове. Всичко това в зелена среда без да засяга защитени и потенциално интересни територии.

Идеен проект
2014

Архитектура
Кирил Киряков

NATURE CONSERVATION CENTER, YARLOVTSI