МЮСЮЛМАНСКИ КУЛТУРЕН ДОМ, ЧЕПИНЦИ

Формообразуването е вдъхновено от изискването на Инвеститора за разделяне на момчета и момичета в отделни корпуси. В тази връзка се появяват два обема третирани като две кули – „кули на познанието“. Членението на фасадата, ъгловите еркери и облицоването с естествен материал напомня на родопската архитектура. Търсен ефект за максимално вписване в средата на граница между село и планина.

Разрешение за строеж
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2014

Архитектура
Кирил Киряков
Георги Даскалов

MUSLIM CULTURAL HOME, CHEPINTSI