МУЗЕЙ НА СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА, СОФИЯ

Тъй като по-голямата част от сградите са разрушени, концепцията има за цел да възвърне и интерпретира по нов модерен начин силуета на манастира, използвайки съвременни материали и похвати.

Смяната на функцията ще има за цел да приспособи манастира към съвременната социокултурна действителност и да възстанови сградите, адаптирайки ги за нуждите на обществото. Новите елементи ще подчертаят характера на разрушените обеми на сградите, без да отнемат вниманието от основния композиционен елемент – църквата.

Идеен проект
2013

Архитектура
Милчо Томов
Велина Панджарова

MUSEUM OF SOFIYSKA SVETA GORA, BUHOVO