МУЗЕЙ НА РОДОПСКИЯ БИТ И КУЛТУРА, СМОЛЯН

Цел на проекта е да предложи съвременно решение за адаптация на значим обект от архитектурното наследство. Проектът запазва изцяло непроменен обема на къщата и предлага два нови обема, за осигуряване на допълнителна площ и функции на музея. Новите тела са разположени така, че да не компрометират автентичния облик на Пангаловата къща. Новата архитектура се стреми към обобщени обеми, подчертаващи пластиката на къщата. Във фасадите са интерпретирани елементи от възрожденската архитектура, които осъществят връзката старо – ново.

Идеен проект
2013

Архитектура
Кирил Киряков
Йорданка Кандулкова

MUSEUM OF RHODOPE LIFE AND CULTURE, SMOLYAN