МУЗЕЙ НА ВОДАТА, АКВЕ КАЛИДЕ, БУРГАС

Концепцията има за цел минималната намеса в средата, подчертаване на архитектурният образ и съвместяване нова функция на „Музей на водата” в сградата. Смяната на функцията ще има за цел да приспособи банята към съвременната социокултурна действителност. Оригиналните функции на сградата ще останат четими, както в интериора, така и в екстериора.

Мероприятията по реставрацията и укрепването на сградата ще се извършват само по доказани данни, а степента на съвременна намеса ще бъде с ясно сигнирана и ще е съобразена с важността на сградата. Ще бъдат премахнати вулгаризиращите прибавки към сградата, а новите елементи ще подчертаят характера на обемите и пространствата на сградата.

В експлоатация
ОБЩИНА БУРГАС
2013

Архитектура
Милчо Томов
Константин Пеев

WATER MUSEUM, AQUAE CALIDAE, BURGAS