КАФЕНЕ, СМОЛЯН

Триъгълната планова форма следва изцяло направлението на имотните граници. Целта е оптимално използване на маломерния имот за нуждите на Инвеститора. Простият триъгълен обем на първо ниво е пресечен триъгълния обем на второ ниво, които са обединени от стълбата, която е маркирана на фасадата. Използвани са елементи от възрожденската архитектура, интерпретирани във фасадите, изпълнени от естествени материали – камък и дърво.

Идеен проект
ЧАСТЕН КЛИЕНТ 2014

Архитектура
Кирил Киряков
Георги Даскалов
Борис Стайков