ЗАПАДНА ПОРТА, СГРАДА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СОФИЯ

За да може този важен символ, а именно „портата към запада“ да заживее отново в съвременния град е необходимо да и бъде дадена една нова съвременна функция, така че тя да се приобщи към заобикалящата я градска среда.

Точно поради тази причина взехме решение за изготвяне на проект за нова сграда, предназначена за столична община непосредствено до археологическия парк, както и създаването на археологически резерват с тенденции той да бъде разширен в бъдеще, и евентуално обвързан с останалата част от антична Сердика. Членението на сградата символично показва развитието на София от времето на античността до ден днешен, като дори материално правят асоциация с използваните градивни елементи в съответния период.

Идеен проект
2013

Архитектура
Милчо Томов
Кирил Киряков
Георги Кунчев

WEST GATE, SOFIA MUNICIPALITY BUILDING, SOFIA