АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА PROX – 2, ПЛОВДИВ

Административната сграда има пет нива, едно подземно, три над земята и частично четвърто с отстъп. Под земята е разположен гараж за 14 коли, достъпен по открита рампа, граничеща с източната страна на парцела. На първия етаж се намира фоайето, в което са разположени вертикалните комуникации – стълба и асансьор. Горните нива са офиси на компанията.

Технически проект
Прокс 2-ООД
2015

Архитектура
АДА АД
Милчо Томов