D-CENTER, ГР. СОФИЯ

Офисната сграда е развитие на построената през 2004-а година сграда на същата компания. Предопределен на градоустройствено ниво, новият обем естествено допълва съществуващото застрояване. Композиционното единство се постига чрез образ, едновременно вписващ се, но и отличаващ се достатъчно, за да се отговори на новите изисквания на възложителите.

Идеен проект
ДАНКО БЪЛГАРИЯ ООД
2016

Архитектура
АДА АД
Милчо Томов