ОФИСНА СГРАДА „СТАМБОЛИЙСКИ“, СОФИЯ

Преобладаващо офисна сграда, приземен етаж с магазини, 7-ми, 8-ми и 9-ти – жилищни. Концепцията съответства на желанието на Възложителя за „опростена форма, хармонично въздействие на сградата с плътни каменни светли (бели) фасади“, изпълнени чрез висококачествени материали и детайл. Това намерение съответства в много висока степен на характера на сградите по бул. Ал. Стамболийски, „здраво стъпващи на земята“, с характерни масивни носещи фасадни стени, преобладаващо без еркери и с относително малък процент на остъклените площи (прозорците).

Идеен проект
НОРДИК ПРОПЪРТИС ЕООД
2015

Архитектура
АДА АД
Милчо Томов