АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БАЛКАНТЕЛ, СОФИЯ

Проектът е за промяна на функцията на съществуващата сграда в груб строеж. Сградата е с офиси и подземен паркинг. Първият етаж съдържа фоайе рецепция, стълбищна клетка за вертикална комуникация на сградата с асансьор, офисни помещения с подход откъм фоайето и самостоятелен изход към двора, санитарни възли. Втори, трети и четвърти етаж са разработени като самостоятелни офиси със зала за заседания, санитарни възли и малка кухня.

Технически проект
„Инвестмънт Стратеджи Сълюшънс“
2015

Архитектура
АДА АД
Милчо Томов