ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СМОЛЯН

Проектът е за реконструкция и пристройка на същесвуваща сграда. Желанието на клиента е сгадата да бъде максимално отворена към двора и откриващата се гледка. Цел на проекта е максимално да запази планинския дух на къщата посредством естествени материали, но същевременно използвайки модерни похвати във формообразуването.

Разрешение за строеж
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2017

Архитектура
Милчо Томов
Кирил Киряков

SINGLE FAMILY HOUSE, SMOLYAN