ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СИМЕОНОВО, СОФИЯ

Къщата е разположена в полите на Витоша, в квартал Симеоново. Основната задача е максималното „освобождаване“ на дворното пространство, отваряне на къщата към планината, нейното затваряне към улицата и модерна визия. Триъгълната планова схема формообразуването произтекоха естествено от съчетаването на тези четири фактора.

Идеен проект
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2014

Архитектура
Милчо Томов
Александра Пандурска

SINGLE FAMILY HOUSE SIMEONOVO, SOFIA