ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, РУДАРЦИ

Идеята съответства на желанието на Инвеститора за класическа редова къща. Симетричната фасада е продиктувана от симетричната планова схема. Използването на естествени материали вписва къщата в планинския район и околните къщи. Ориентирана в търсене на планинската гледка и комуникацията с двора.

В експлоатация
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2016

Архитектура
Кирил Киряков
Милчо Томов

SINGLE FAMILY HOUSE, RUDARTSI

SINGLE FAMILY HOUSE, RUDARTSI
SINGLE FAMILY HOUSE, RUDARTSI