ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ДРАГАЛЕВЦИ, СОФИЯ

Проектът е за преустройство и надстройка на съществуваща едноетажна жилищна сграда в квартал Драгалевци. Концепцията за обърнатите скатове на покрива идва от идеята за птица, разтворила криле към планината. Решението осигурява максимална панорама към заобикалящата я растителност.

В експлоатация
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2014

Архитектура
Милчо Томов
Александра Пандурска

SINGLE FAMILY HOUSE DRAGALEVTSI, SOFI