ПЛОЩАД СВЕТА НЕДЕЛЯ, СОФИЯ

Проектното решение предлага изграждане и обособяване на уникален и единствен по рода си дишащ площад, разположен, както в сърцето на съвременния така и в това на античния град. Основна цел е обвързването на различни строителни и исторически периоди. Проектът предвижда изграждането на площад на две нива – съвременно и антично. Основен композиционен елемент на площада са 213-те светлинни отвора, правещи препратка към най-трагичния момент от съвременната история на българската държава – атентатът в църквата Св. Неделя през 1925г., когато загиват именно толкова на брой жертви..

Конкурс
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
2014

Архитектура
Милчо Томов
Константин Пеев
Десислава Василева
Венияна Лемониди
Десислава Ковачева
Георги Кунчев