КОНКУРС ЗА МАЛЪК ПАЗАР, ТРОЯН

Важна цел на концепцията е постигане на силно въздействащ образ на бъдещия Малък Пазар. Малкият Пазар ще се превърне във важен компонент на благоустроените публични пространства на съвременен Троян и ще допринася за качеството на градската среда. Архитектурният образ не търси буквални цитати от регионалната архитектура, а се определя от съвременната интерпретация на типичните за града мащаб, характер и архитектурни елементи.

Първа премия
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ
ГР.ТРОЯН
2017

Архитектура
АДА АД
Милчо Томов