МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕСТЕ ДЕРМ, СОФИЯ

Концепцията е за създаване едновременно на стерилна работна среда и комфорт на пребиваване на клиентите. Изполазваните похвати в проектното решение са свързани с изискванията на инвеститора и включват малко на брой акценти в корпоратимния цвят на клиниката, параметричен дизайн и стилово контрастно обзавеждане. Проектът е реализиран с висококачествени материали и иновативност в изпълнението на таванните и стенни елементи.

В експлоатация
ЕСТЕ ДЕРМ
2015

Архитектура
Милчо Томов
Александра Пандурска

MEDICAL CENTER ESTE DERM, SOFIA
MEDICAL CENTER ESTE DERM, SOFIA
MEDICAL CENTER ESTE DERM, SOFIA