МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВАРНА

Девет етажна сграда разположена свободно в ъглов имот. Петдесет жилища са разпределени в две отделни секции на шест типови етажа и два над тях. Плановата схема е продиктувана от желанието на Инвеститора за различен тип апартаменти за масова продажба. Формообразуването и членението на фасадата са следствие изцяло от функционалната схема и третирането на отделните обеми е с различни цветове с цел маркиране на вертикали и подчертаване на вдлъбнато и изпъкнало.

В строеж
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2016

Архитектура
Кирил Киряков
Георги Даскалов

MULTIFAMILY RESIDENTIAL BUILDING, VARNA
MULTIFAMILY RESIDENTIAL BUILDING, VARNA