ЖИЛИЩНА СГРАДА С МОЛИТВЕН ДОМ, СОФИЯ

Целта на проекта е да осигури жилища за служители на Главно мюфтийство и молитвен дом за религиозните им нужди. Сградата се помества в ъглов имот и първа от редица сключено застрояване. Това дава възможност за нейното свободно планиране и обемно-пространствено моделиране. Формообразуването е следствие от Г-образната планова форма – хоризонтален обем /жилищни помещения/, разделен на две от втори вертикален /стълбище/ – център на композицията.

Разрешение за строеж
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2015

Архитектура
Кирил Киряков
Георги Даскалов
Борис Стайков