ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГОРНА БАНЯ

Проектът за Многофамилна жилищна сграда се състои от две свързани сгради – жилищна сграда и покрит басейн. Сградите в имота са разположени в северозападната част, с ориентирани жилищни помещения на югоизток, югозапад и североизток, така че да се осигурява равномерно ослънчаване през целия ден.

По естествения наклон на терена, е развит вътрешен двор с композирани водни и зелени площи, места за рекреация и спорт.

Работен проект
ЧАСТЕН КЛИЕНТ
2015

Архитектура
АДА АД
Милчо Томов

RESIDENTIAL BUILDING, GORNA BANYA