ЖИЛИЩНА СГРАДА „ВИТОШКА“, СОФИЯ

Концепцията е за създаване на луксозна сграда в екстериорно и интериорно отношение чрез умереното й вместване в жилищния квартал. Симетрично третиране на фасадата и облицоването й с естествен тъмен и светъл камък спомагат за повече изразителност и представителност. Големите отвори с френски прозорци са в допълнение на модерната архитектура. Сградата съдържа девет луксозни апартамента като осем са разположени на четири типови етажи,а последният самостоятелно на етажа над тях.

Идеен проект
ДИТ ГРУП
2017

Архитектура
Кирил Киряков
Дарина Върбанова

RESIDENTIAL BUILDING VITOSHKA, SOFIA

RESIDENTIAL BUILDING VITOSHKA, SOFIA